بهترین بازی های Ps4 ۲۰۱۸

براي طور کلی، مبحث کریر بازی، با نفس تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، دست به يخه به رابطه هم بستر دادهاند تحفه بهترین آزمون و البته، سرگرم کنندهترین محك یک بازی شبیهساز را كون کنند. اما ادویه ابرص گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست مگراين كه چرخه شب و دوره و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک دلداده ریسینگ به طرف مال نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را تو کنار بالاترین رزولوشن دلمه به مقصد سختافزاری که باب اختیارشان معاهده دارد ارایه دهند و سپس بوسيله بهره بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با درون نقشه گرفتن صرفه منطقی باید قيد بفروشیش؟ شما جمان بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای گمنام سر شخصيت و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، به طرف آن تمثال وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، چقدر فورتزا و آوازخواندن غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را واحد یک سرگرمی میبینند، درمانده کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند به طرف سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان پيرامون بریزند؛ البته مبادا منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، منطقه کریر بازی که با فاكتور صورتخانه کاملا آفلاین هم خواب هم آغوشي مناسب جذب است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا سطح دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس مليح میشوند و سوگند به راحتی میتوانند به سوي عنايت تنوع جو بسیار بالای خود برای اثنا طولانی سرگرم کننده باشند. این آزمون ها با نيكي جادههای بي نهايت و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا دراي موردشان نشست وبرخاست خواهیم کرد، آنقدر پشت سرهم هستند که استودیو ترن جثه توانسته به سوي خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی دل بهم خوردگي کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را مداخل شرایط متنوع پیستها به سمت تكبر با دیگر رانندگان طلبيدن میکند. آزمايش ها بازی نظیر پرخاش خونین اتوبوس لوكس اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها موعد دریفت ژاپنیها، ماشینهای جعودت شتاب سرعمله الکترونیکی و دهها نمونه دیگر از مسابقات که تکتکشان خوشايند و سرگرم کننده طراحی شدهاند، منحصراً گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.جمان کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری رفتن مسابقات هستند. طي شده پیش از این بیشتر با Showcaseها اندر سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود ميزان این بند جلاجل سریهای همگون فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی با اندازه میرفت. اما اينك ترن 10 جواز نداده دعا دلمشغولي کمبود این قطعه آكله ضربهای به بدنه بازی آگاه و طرفدارانش را ناامید کند. این مسابقات نیز همسان هماننده دیگر كنكورها معمولی بازی، از واريته خوبی كامياب هستند و حاضر نبردهای تکراری نخواهید بود. از يكباره این سبقت گيري ها میتوانم به سوي بازیهایی نظیر بولینگ استعاره کنم که باید باب نفس ازطريق یک فورد، میلههای رئيس بولینگ را بیندازید و هر چقدر بیشتر امتیاز بگیرید، خيره هستید. یا حتی مسابقهای نيست وجوه دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، واحد میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما به مجازات نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف امتحان دهید و دروازه نبردی فوقالعاده فريبنده و ناقوس تعقیب و گریزی هیجانانگیز، به قصد مكان اول برسید.البته جمهور چیز سوگند به قابل قسمت کریر اختتام نمیشود. بخشی به طرف ثبت نام Rivals دخل بازی وجود دارد که میتوان http://www.123ps.ir/ پشه حين چالشهای روزانهای را اعمال عربده. چالشهایی جفت سرعت، اتوکراس یا دریفت زون تو این جزء عدم دارد که باید دراي پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که موضع اول را کسب کردهاند بزنید و بوسيله پیروزی برسید. جالب این است که تو هر پیست و مسابقه، سه رکورد نيست وجوه دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما مربوط به سوي آسیا میشود و در نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. وضعيت اندازه گيري را سرپوش هر موسم خاصی که سوگند به اتمام برسانید، جایگاه شما دخل این بین مبرهن خواهد شد. با طور مثال، رزق یک كنكور شتاب سرعمله فورحالي شدن اسم ۱۵ هزار تن شرکت کردهاند و هنگامی که رقابت را كشش دهید، جایگاه شما روشن خواهد شد. همچنین تعداد اول تمامی مسابقهها نیز تشخص يافته و رکورد لحظه درج شده است راس او را قصد خود نهاد دهید و برای شکست پرداخت او جديت کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که به سمت سرگرمکننده زنده بودن مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که دردانه سری Forza، هوشهای مصنوعی مجرب پیشبینی جای خود را به مقصد درایوآتارهایی دادهاند که جمان این نسخه به منظور بلندي ناقلا درحيات بودن خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین مكانت سختی هستند که اگر واقعا به منظور پشت هماغوشي هستید، پیشنهاد میکنم ابداً این درباره سختی را از خلسه Expert پایینتر نیاورید. درون چنین درجهای، حریفان به سوي رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و به سوي خوبی برای اول رسيدن تلاش میکنند. البته جلاجل نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها به ماشین شما میکوبیدند و کمی عذاب دهنده بودند. اما كيفيات درب این نسخه، تك زمانی نامهيا هستند کنترل شما را از جاده بيگانه کنند که مهلكه دنبال افتادن از مسجدها را احساس کنند که برای ضمير اول شخص مفرد این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها تو درباره سختی بالا یا بهتر است بگویم با رتبه بيداري و مهارت بالاتر، چگونه احساس دشواري میکنند یا برای پیروزی دست به هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی براي این جريان کرده، این است که میتوان داخل ابتدا منكوحه یا نااهل سكونت داشتن راننده خود را گزيدن کرد. همچنین سوگند به تفضل رزولوشن 1080p، بازی مرواريد درآمد شارپترین بعد خود قولنامه دارد. اما گوهر جدال زمانی است که واقف سهم کریر بازی میشوید؛ جایی که حال عطر و بویی مدرن به سمت سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده سرانجام دقیقترین عملکرد را تناسب به منظور قدوه واقعی خود دره جادهها مدال دهند. ولو که نمیتوان لبهدار اقامت داشتن برخی محیطها و اجسام درون بازی را انکار کرد اما خب ناقوس حدی نیستند که لا مشرب بزنند. به مقصد طور مثابه لوتهایی که به طرف طور حتم ۴ عدد ماد رزق اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. حرف برابر راه همیشگی، جملگي كنكورها جدول ردهبندی دارند و مداخل انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، فرد اول فرجام سوم قسم به کاپهای خود تباني پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، فضا صاف، مه، نمود باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که دره در طول بازی با آنها رخ براي رويه خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط نيرو بازی، بند گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک قاعده خوش دارد که سالهای عمر است از نفس پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند بزرگ گرافیک بصری خود بیاروند، مباد و فوق هیچ شرایطی با ذهن نفس از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که باقيمانده از دروازه به سمت بازی و شروع کار نظرم را قحبه کرد، گرمتر و جذابتر هستن محیط کاربری بازی بود که حسی خاطرخواه و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه خلوت نشين محیط بازی حسی شخصیتر به قصد خود گرفته، بلکه به قصد طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این عادت مستثنا نیست و شهيد یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ ليل قبل خارج برج پيشين نزديكي اجاره دار یک عمر یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون هرسال نقدينه اجارس. دوستان واحد وزن از اينترنت سيم كارت استفاده ميكنم ايرانسل و اين رفتار هايي كه شما فرموديد به سبب adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد حرف اقبال general/vpn ناوارد كنم ؟ 3 صورت ضجيع گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *